Horsky vodca - Jan Peto

 
Horskэ vodca - Jбn Pe»o
Mб za sebou viac ako 400 »aѕkэch vэstupov vo Vysokэch Tatrбch. Od roku 1994 je Jбn Pe»o horskэ vodca s medzinбrodnou licenciou UIAGM

Ponuka sluѕieb :
Leto
- µah№ie horskй tъry
- vysokohorskй tъry
- viacdтovй prechody pohorн
- skalnй lezenie / Machnatй, Vysokй Tatry/
- horolezeckб №kola

Zima
- lyѕiarske tъry vo vysokohorskom terйne
- lyѕovanie mimo zjazdoviek / freeride, backcountry/
- lavнnovэ kurz
- zimnй horolezeckй tъry

Cennнk
Leto
- za jeden deт od 80€

Zima
- za jeden deт od 100€k

Rezervбcie a viac informбcii Vбm poskytneme na:

Tel. +421 903 624 143
E-mail: jpeto@centrum.sk
Web: mountainguide.host.sk